Saturday, 3 August 2013

[6] 2020


Teruskan menjual cita-cita kami
dengan wang hasil jualan
impian Malaysia Maju 2020.

Rasuah itu perniagaan
dan pertanian cuma alat
untuk menjadikan modal
perusahaan menjual cita-cita kami.

Minda kelas pertama?

Itu hanya impian
sebilangan kecil dari kalian.


Omong kosong!
No comments:

Post a Comment